หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 


นายยงยุทธ บุญแวว
นายก อบต.แม่จั๊วะ
086-4406762
 
 


นายเลี่ยม ประมูลสิน
รองนายก อบต.แม่จั๊วะ
097-9322489


นายณรงค์ เพิ่มพูล
รองนายก อบต.แม่จั๊วะ
081-0235637
 
 


นางพยอม กาศเจริญ
เลขานุการนายก อบต.แม่จั๊วะ
081-3867712
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559