หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 


 
 
สวนสักปลูกโตที่สุดในโลก
อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก

   
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่จั๊วะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
  โทรศัพท์ : 054-613-735
  โทรสาร : 054-613-735 ต่อ 21
  Web Site : www.maejua.go.th
  E-mail : majual-101@hotmail.com
 
       
 
สำนักปลัด ต่อ11
 
นายก อบต. ต่อ12
 
ปลัด อบต. ต่อ13
 
หัวหน้าสำนักปลัด ต่อ14
 
ผอ.กองคลัง ต่อ15
 
งานบัญชีและการเงิน ต่อ16
 
ผอ.กองช่าง ต่อ17
 
ผอ.ส่วนการศึกษา ต่อ18
 
ผอ.ส่วนสาธารณสุขฯ ต่อ19
 
งานสวัสดิการสังคม ต่อ20
 
งานจัดเก็บรายได้ ต่อ22
 
งานพัสดุ ต่อ23
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จั๊วะ
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 054-613-735
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559