หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินของเอกชน ของ อบต.แม่จํั๊วะ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 จำนวน 12 เดือน โดยคิดราคาและตรวจรับปริมาณขยะที่นำไปกำจัดจริง ในอัตรากิโลกรัมละ 0.47 บาท หรือ 470 บาท ต่อตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX Work Centre 5335 จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.แม่จั๊วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวง 101-บ้านร่องบ้า จากสายทางหลวง101 ถึงสายบ้านร่องบ้า บ้านร่องบ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จั๊วะ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,575 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 6,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่าง จำนวน 12 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ อบต.แม่จั๊วะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ทางหลวง 101-บ้านร่องบ้า จากสายทางหลวง101 ถึงสายบ้านร่องบ้า บ้านร่องบ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จั๊วะ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,575 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 6,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเสริมผิวทางหินคลุก จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่าง จำนวน 12 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559