หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อผ้าม่านทึบแสง(blackout) แบบตาไก่ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.802.00 เมตร จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ฉากกั้นห้องพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 8.00 3.00 เมตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก อบต.แม่จั๊วะ จำนวน 12 คน ๆละ 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2562 รวม 81 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.62 ถึง 30 ก.ย. 62(ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) จำนวน 12 คน จำนวน 81 วันๆละ 12 ถุงๆละ 6.58 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กเล็ก อบต.แม่จั๊วะ จำนวน 12 คน ๆละ 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2562 รวม 81 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]

  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559