หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 


นายสิทธิชัย กาศเจริญ
กำนันตำบลแม่จั๊วะ
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายชัยชาญ คำปินตา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นางลำดวน แก้วน้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายพนม สลักลาย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายสุชาติ สิงห์คำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายสุภาพ แพะคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ุ6


นางวิยะดา คำต่อ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นางลำพรรณ งามเขียว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายสมเกียรติ คำเหลือง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายจุติพร ดังก้อง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559