หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 


นายสำราญ ฟั่นเพียร
ประธานสภา อบต.แม่จั๊วะ
 


นายอุเทน มะโนรา
รองประธานสภา อบต.แม่จั๊วะ


นายมนู ทิพยวงศ์
เลขานุการสภา อบต.แม่จั๊วะ
 
 


นายบุญธรรม พูนพิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางรัตนาภรณ์ โนจิตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายเชิดศักดิ์ งามเขียว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายสมพล สามารถ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายปิยวัฒน์ จันทรยากูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสมพิศ วันชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายสายยนต์ อุตพรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายกฏ สีคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นางเบญจวรรณ คำพรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายมานพ พริบไหว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นางดวงใจ จักร์เงิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559