หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จั๊วะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
  
กิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ ปี พ.ศ.2567  
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดดงสุระ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีจรรยาบรรณ ค่านิยม และบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาต

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2567 เวลา 10.41 น. โดย คุณ จักรกฤษณ์ จับทอง

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559