หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 1
 


 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ [ 13 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 0
 
 
     


 
Big Cleaning Day ณ วัดบุญคุ้มวนาราม หมู่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ [ 23 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 9
 


 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา [ 17 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 51
 
 
     


 
ประกาศเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ในการบริหารงาน และปฏิบัติราชการ [ 12 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 44
 


 
ลงพื้นที่ตรวจเช็คงานตีเส้นจราจรถนนลาดยาง บ้านแพะร่องหิน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ [ 10 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 29
 
 
     


 
โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 2019 สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลแม่จั๊วะ [ 10 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 26
 


 
ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจและคัดกรองโควิด-19 ผลัดที่ 1 10 พ.ต. 64 [ 10 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 35
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559