ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
……………………………………….
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 1 อัตรา      

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 11.22 น. โดย คุณ จักรกฤษณ์ จับทอง

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559