หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อ
 
ประกาศ อบต.แม่จั๊วะ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(ศัตรูพืชระบาด)  
 

ประกาศ อบต.แม่จั๊วะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(ศัตรูพืชระบาด)

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 11.39 น. โดย คุณ จักรกฤษณ์ จับทอง

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559