หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 

 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ  
 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 จังหวัดแพร่ มีผู้ป่วย สะสม  จำนวน 488 ราย  และเสียชีวิต จำนวน 3  ราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและระงับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ซึ่งมาตรการที่สำคัญคือ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ  การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอหรือจามการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์    และแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมคุมโรค ดังนั้นศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่จั๊วะ จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)  แก่ผู้สูงอายุขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 14.42 น. โดย คุณ จักรกฤษณ์ จับทอง

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/30

ลำดับภาพที่ 2/30

ลำดับภาพที่ 3/30

ลำดับภาพที่ 4/30

ลำดับภาพที่ 5/30

ลำดับภาพที่ 6/30

ลำดับภาพที่ 7/30

ลำดับภาพที่ 8/30

ลำดับภาพที่ 9/30

ลำดับภาพที่ 10/30

ลำดับภาพที่ 11/30

ลำดับภาพที่ 12/30

ลำดับภาพที่ 13/30

ลำดับภาพที่ 14/30

ลำดับภาพที่ 15/30

ลำดับภาพที่ 16/30

ลำดับภาพที่ 17/30

ลำดับภาพที่ 18/30

ลำดับภาพที่ 19/30

ลำดับภาพที่ 20/30

ลำดับภาพที่ 21/30

ลำดับภาพที่ 22/30

ลำดับภาพที่ 23/30

ลำดับภาพที่ 24/30

ลำดับภาพที่ 25/30

ลำดับภาพที่ 26/30

ลำดับภาพที่ 27/30

ลำดับภาพที่ 28/30

ลำดับภาพที่ 29/30

ลำดับภาพที่ 30/30
<<
>>
X
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559