หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ  16 ส.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น   3 ส.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔  13 ก.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564  24 มิ.ย. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2564  20 เม.ย. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2564  20 เม.ย. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564  20 เม.ย. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564  8 เม.ย. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร  5 เม.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2564  1 มี.ค. 2564 55
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559