หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   24 ก.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.แม่จั๊วะ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(ศัตรูพืชระบาด)   11 ก.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   5 ก.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตราการประหยัดพลังงานในองค์กร   2 ก.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานในครัวเรือน   2 ก.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ   26 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   26 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือรับรองการประเมินผลการคสบคุมภายใน   26 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) พ.ศ. 2562   22 พ.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ \"ข้อพึงปฎิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินทางปลอดภัย ใส่ใจกฎระเบียบ\"   11 เม.ย. 2562 80
  (1)     2      3      4   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559