หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จั๊วะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงาน การเลื่อนระดับ และแต่งตั้งพนง. ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระบบแท่ง [ 4 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ ตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 4 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของ อบต.แม่จั๊วะ [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 70  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนทานทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือมาตรฐานส่งเสริมอาชีพ [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือมาตรฐานงานสาธารณภัย [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือมาตรฐานส่งเสริมวัฒนธรรม [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือการบันทึก e-GP [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ประจำปี 2556 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
(1)    
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559