หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 


 
 
สวนสักปลูกโตที่สุดในโลก
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก
ผลิตภัณฑ์จักสานและกะลามะพร้าว
   
 
 
 
 
 
 
 
การคมนาคมระหว่างตำบล ใช้เส้นทางถนนในการเดินทาง และขนส่ง มีเส้นทางหลัก ที่สำคัญ จำนวน 2 สาย คือ ถนนคลองชลประทานสายใหญ่ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 การให้บริการรถโดยสารและขนส่ง ผลผลิตการเกษตร มีรถสองแถวประจำทางจากตำบลเด่นชัย ผ่านตำบลแม่จั๊วะ ไปอำเภอเมืองแพร่
การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและมีบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ส่วนการติดต่อระหว่างหมู่บ้านมีรถยนต์ส่วนตัวรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน สามารถติดต่อกันทั่วทุกหมู่บ้าน
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ      

ลำห้วย จำนวน 11 แห่ง

ลำเหมือง จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      

ฝาย จำนวน 8 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 1 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 1 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 2 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 4 แห่ง

คลองชลประทาน จำนวน 3 แห่ง
 
 
ทรัพยากรดิน
สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วม การเพาะปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน และน้ำจากคลองชลประทานและอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ
ทรัพยากรน้ำ
มีอ่างเก็บน้ำแม่มาน จากอำเภอสูงเม่นไหลผ่านและอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ
ทรัพยากรป่าไม้
เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1 แห่ง คือ แม่จั๊วะ - แม่มาน
ทรัพยากรท่องเที่ยว
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ (เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ)
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 054-613-735
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559