หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จั๊วะ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 


 
 
สวนสักปลูกโตที่สุดในโลก
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก
ผลิตภัณฑ์จักสานและกะลามะพร้าว
   
 
 
 
 
 
 
 
การคมนาคมระหว่างตำบล ใช้เส้นทางถนนในการเดินทาง และขนส่ง มีเส้นทางหลัก ที่สำคัญ จำนวน 2 สาย คือ ถนนคลองชลประทานสายใหญ่ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 การให้บริการรถโดยสารและขนส่ง ผลผลิตการเกษตร มีรถสองแถวประจำทางจากตำบลเด่นชัย ผ่านตำบลแม่จั๊วะ ไปอำเภอเมืองแพร่
การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและมีบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ส่วนการติดต่อระหว่างหมู่บ้านมีรถยนต์ส่วนตัวรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน สามารถติดต่อกันทั่วทุกหมู่บ้าน
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ      

ลำห้วย จำนวน 11 แห่ง

ลำเหมือง จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      

ฝาย จำนวน 8 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 1 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 1 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 2 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 4 แห่ง

คลองชลประทาน จำนวน 3 แห่ง
 
 
ทรัพยากรดิน
สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วม การเพาะปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน และน้ำจากคลองชลประทานและอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ
ทรัพยากรน้ำ
มีอ่างเก็บน้ำแม่มาน จากอำเภอสูงเม่นไหลผ่านและอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ
ทรัพยากรป่าไม้
เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1 แห่ง คือ แม่จั๊วะ - แม่มาน
ทรัพยากรท่องเที่ยว
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ (เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ)
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 054-613-735
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559