หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จั๊วะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 


 
 
สวนสักปลูกโตที่สุดในโลก
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก
   
 
 
 
 
 
 
 
สภาพสังคมของตำบลแม่จั๊วะ มีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และมีการประกอบอุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์ (ไม้สัก) ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ชาวบ้านในตำบลแม่จั๊วะมีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
 

วัด จำนวน 3 แห่ง
 
วัดดงสุระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดแพะร่องหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
วัดแพร่ธรรมมาราม (สาขาอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
 
วัดบุญคุ้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) หมู่ที่ 2
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) หมู่ที่ 6

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 054-613-735
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559