หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพงค์ศักดิ์ สนโต
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจันทนา ใยดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-0235985


นางจรรจิรา เพิ่มขึ้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8841383


นายพงค์ศักดิ์ สนโต
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-7944606


นางสาวนิลญา คงชน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0824847849


นางสาวรุจีรา ท่วงที
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 091-0706259