หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 


นายมนู ทิพยวงศ์
ปลัด อบต.
 
 


นางจันทนา ใยดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวมัสยา เพชรหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวพรรณิกา ดังเดิม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวฉัตรวิรุณ ถุงแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวอ่อนนุช โกยทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายสมควร จักร์เงิน
พนักงานขับรถยนต์


นายจักรกฤษณ์ จับทอง
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559