หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่จั๊วะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 


ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนและรางระบายน้ำ, ศาสนสถาน, ฌาปนสถานและ อื่นๆ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 


พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

จัดหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอ
 


ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้คงเอกลักษณ์สมบูรณ์สวยงาม
 


ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุนและจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย
 


การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็กเยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559