หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหาร อบต.แม่จั๊วะ
วิสัยทัศน์ อบต.แม่จั๊วะ
''ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง''
สถานที่สำคัญในตำบลแม่จั๊วะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่จั๊วะ
อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่
 

วันที่  19 ตุลาคม 2560
เรียน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำโครงการ ข้าวกล้องงอก หุงง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดฝึกให้กับผู้สูงอายุทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดแพร่
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรบ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน เพื่อจัดส่งข้อมูลเสนอโครงการ ด้วยเหตุนี้จึงขอข้อมูล ดังนี้
1.  ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบในการพิจารณา
2.  ตำแหน่ง
3.  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
4.  E-mail
โดยการส่งข้อมูลมาได้ที่ E-mail : tong-zero_mju@hotmail.com  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ


เขียนโดย   คุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 19 ต.ค. 2560 เวลา 14.12 น. [ IP : 202.28.39.129 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559